ประวัติบริษัทแบนด์ฯ

From our over 20 years of experience as the distributor of  YAMAHA  that reached high sales over the past years. At present Band Instrument Thailand became the distributor and the importer of the world’s famous brands such as Yamaha, Systemblue, On2, Bergerault, Aluphone, Adams, DSI and Wenger. We get appointed to be the direct distributor from the production company. We also are the first in producing the uniform for the marching band, actors, color guards and also the performance tools. This made Fred J.Miller introduced us as the only distributor of the marching band uniform and the tools for the performance seller in south east Asia. We choose the products that have been accepted and used by the world’s famous bands like The Cavaliers, The Cadat, and Blue devil

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ของการเป็นตัวแทนจำหน่าย  YAMAHA  และทำยอดขายสูงสุดหลายสมัย ปัจจุบัน บริษัท แบนด์ อินสตรูเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้าชื่อดังระดับโลกมากมาย ได้แก่ Yamaha, Systemblue, On2, Bergerault, Aluphone, Adams, DSI และ Wenger โดยบริษัทได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากทางผู้ผลิต และเรายังเป็นหนึ่งในด้านของการผลิตเสื้อผ้า ชุดวงโยธวาทิต ชุดนักแสดง คัลเลอร์การ์ด และอุปกรณ์ทางการแสดง ทำให้บริษัท Fred J.Miller แต่งตั้ง บริษัท แบนด์ อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดวงโยธวาทิตและอุปกรณ์การแสดง แต่เพียงผู้เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้คัดสรรสินค้าที่วงชั้นนำระดับโลกยอมรับและเลือกใช้ เช่น The Cavaliers, The Cadat, และ Blue Devil

 

Pro1-20180119-163606.png
Pro2-20180119-163616.png
Pro3-20180119-163626.png
Pro4-20180130-144938.png
Pro5-20180130-144949.png
Pro6-20180130-145000.png
Pro7-20180130-145012.png
Pro8-20180130-145025.png
Pro9-20180130-145035.png