News

Band Instrument

Mar 11, 2019 - Post by Band Instrument

***ขอขอบคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ที่ได้ให้ทางเราได้มีโอกาสนำเสนอสินค้า Wenger สำหรับใช้ในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน  

Read more

Mar 5, 2019 - Post by Band Instrument

ทาง Wenger Thailand  ขอขอบคุณ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ Rugby International School Thailand. ที่ให้ความไว้วางใจ ให้ทางเราส่งมอบ flipFORMS® จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนและการแสดง…

Read more

Mar 5, 2019 - Post by Band Instrument

***ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร AISB International School ที่ได้ให้ทางเราได้มีโอกาสนำเสนอสินค้า Wenger สำหรับใช้ในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน โดยรร.นานาชาติชั้นนำหลายๆรร.ในไทยก็ได้เลือกใช้สินค้าWenger ด้วยเช่นกัน

Read more

Mar 5, 2019 - Post by Band Instrument

ภาพบรรยากาสงาน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่การปฏิบัติ BATON ในประเทศไทย ระหว่าง 1 - 7 พศจิกายน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่การปฏิบัติ BATON ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกในอนาคตและได้เชิญวิทยากร…

Read more

Mar 3, 2019 - Post by Band Instrument

ขอขอบคุณ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ Wenger Music Stand รุ่น Preface และมอบให้กับวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำหรับใช้ในการฝึกซ้อม และการแสดง

Read more