ขอขอบคุณ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

Mar 3, 2019 - Post by Band Instrument

ขอขอบคุณ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ Wenger Music Stand รุ่น Preface และมอบให้กับวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำหรับใช้ในการฝึกซ้อม และการแสดง