ภาพบรรยากาสงาน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่การปฏิบัติ BATON ในประเทศไทย

Mar 5, 2019 - Post by Band Instrument

ภาพบรรยากาสงาน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่การปฏิบัติ BATON ในประเทศไทย

ระหว่าง 1 - 7 พศจิกายน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่การปฏิบัติ BATON ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกในอนาคตและได้เชิญวิทยากร ระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น ด้าน BATON และ Color Guard จากวง Aimachi เป็นแชมป์โลก Winter Guard International World Championship (WGI) และ วิทยากรจากอเมริกา ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน Percussions ให้กับวง The Cadets แชมป์ Drum Corps International World Championship (DCI) ๑o สมัย และปัจจุบันวง The Boston Crusader ปี ๒๐๑๕ , ๒๐๑๖ มาให้ความรู้ ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ
อ.ซิกิเน่ ผู้ควบคุมวงไอมาชิ ญี่ปุ่น
วิทยากรที่ ยอดเยี่ยม จากไอมาชิ
คุณ Mika Shimizu
คุณ Sayaka Hori 
คุณ Alan Spaeth
คุณ Colin McNutt
โรงเรียนหอวัง เรื่องสถานที่ ที่สวยงาม
โรงเรียนทุกๆที่เข้าร่วมในครั้งนี้